Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
Facultatea de Medicină și Farmacie

Site-ul este în lucru. Mulțumim pentru răbdare și înțelegere!

ÎN ATENȚIA MEDICILOR REZIDENȚI CARE AU OPTAT PENTRU CENTRUL DE PREGĂTIRE GALAȚI ȘI SOLICITĂ DETAȘAREA ÎN ALT CENTRU UNIVERSITAR

          Vă informăm că detașarea medicilor/ medicilor dentiști/ farmaciștilor confirmați rezidenți, care au optat la repartițiile din 17-19 decembrie 2019 pentru efectuarea pregătirii în Centrul Universitar Galați, se poate aproba pe durata unui modul de pregătire, cu posibilitatea de prelungire, în situații justificate: 
      1. În scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregătire în situația în care, în centru universitar Galați nu se poate desfășura modulul din curriculum-ul de pregătire; 
      2. În alte situații justificate, apărute ulterior alegerii centrului de pregătire (probleme de sănătate care necesită prezența acestora într-un alt centru universitar, situații deosebite familiale sau locative, alte situații excepționale, etc). 
        Metodologia de detașare a fost aprobată în ședința Consiliului Facultății de Medicină și Farmacie din 20 martie 2019 și revizuită în ședința Consiliului Facultății de Medicină și Farmacie din 20 decembrie 2019.

ANALELE UNIVERSITĂŢII “DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI 
JURNALUL OFICIAL AL FACULTATII DE MEDICINA SI FARMACIE, GALATI

Programarea verificărilor și examenelor

Sesiunea ianuarie - Februarie 2020

Orare semestrul I